Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 6 257 5 960
Sum driftskostnader -5 974 -5 998
Driftsresultat 283 -39
Resultat før skatt 253 -67
Årsresultat 197 -54
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 135 54
Omløpsmidler 1 073 910
Sum gjeld 1 063 977
Sum egenkapital 176 39
Sum egenkapital og gjeld 1 240 1 016
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Holmestrand Servicesenter
Orgnummer 984 020 163
Telefon (+47) 33 31 95 70
Telefaks (+47) 33 05 56 25
Besøksadresse Hvittingfossveien 153, 3086 Holmestrand
Postadresse Hvittingfossveien 153, 3086 Holmestrand

Nøkkelpersoner