Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 005 2 772
Sum driftskostnader -1 257 -2 521
Driftsresultat -252 251
Resultat før skatt -255 254
Årsresultat -171 237
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 55 99
Omløpsmidler 428 1 008
Sum gjeld 190 644
Sum egenkapital 401 572
Sum egenkapital og gjeld 591 1 216
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sørlie K S AS
Orgnummer 984 082 061
Telefon (+47) 917 12 778
Besøksadresse Krøkebærveien 32, 9514 Alta
Postadresse Krøkebærveien 32, 9514 Alta

Nøkkelpersoner