Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 5 020 5 011
Sum driftskostnader -2 458 -2 801
Driftsresultat 2 561 2 210
Resultat før skatt 1 550 1 047
Årsresultat 1 235 910
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 35 536 36 459
Omløpsmidler 1 329 878
Sum gjeld 25 261 25 771
Sum egenkapital 12 823 12 748
Sum egenkapital og gjeld 38 084 38 520
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Efinor Eiendom AS
Orgnummer 984 150 822
Telefon (+47) 915 85 960
Mobiltelefon (+47) 915 85 960
E-post ole@efinor.no
Hjemmeside www.efinor.no
Besøksadresse Hafstadvegen 29, 6800 Førde
Postadresse Postboks 412, 6803 Førde

Nøkkelpersoner