Nøgne Ø Det Kompromissløse Bryggeri AS

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 53 424 61 066
Sum driftskostnader -46 051 -45 948
Driftsresultat 7 373 15 118
Resultat før skatt 7 059 15 404
Årsresultat 5 309 11 214
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 38 284 16 350
Omløpsmidler 25 248 44 862
Sum gjeld 28 232 31 800
Sum egenkapital 35 300 29 990
Sum egenkapital og gjeld 63 532 61 791
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nøgne Ø Det Kompromissløse Bryggeri
Orgnummer 984 276 990
Telefon (+47) 37 25 74 00
Telefaks (+47) 37 25 74 01
Mobiltelefon (+47) 975 17 995
E-post post@nogne-o.no
Hjemmeside www.nogne-o.com
Besøksadresse Lunde 8, 4885 Grimstad
Postadresse Lunde 8, 4885 Grimstad

Nøkkelpersoner