Nøgne Ø Det Kompromissløse Bryggeri AS

Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 29 300 30 351
Sum driftskostnader -33 223 -37 099
Driftsresultat -3 922 -6 749
Resultat før skatt -4 642 -7 355
Årsresultat -5 519 -5 718
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 37 703 39 933
Omløpsmidler 12 169 16 320
Sum gjeld 25 296 27 455
Sum egenkapital 24 577 30 095
Sum egenkapital og gjeld 49 872 57 551
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nøgne Ø Det Kompromissløse Bryggeri
Orgnummer 984 276 990
Telefon (+47) 37 25 74 00
Telefaks (+47) 37 25 74 01
Mobiltelefon (+47) 975 17 995
E-post post@nogne-o.no
Hjemmeside www.nogne-o.com
Besøksadresse Lunde 8, 4885 Grimstad
Postadresse Lunde 8, 4885 Grimstad

Nøkkelpersoner