Nøgne Ø Det Kompromissløse Bryggeri AS

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 56 868 48 531
Sum driftskostnader -44 360 -35 541
Driftsresultat 12 508 12 990
Resultat før skatt 12 780 12 831
Årsresultat 9 324 9 234
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 6 247 7 418
Omløpsmidler 44 643 32 208
Sum gjeld 17 320 15 175
Sum egenkapital 33 777 24 453
Sum egenkapital og gjeld 51 097 39 627
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nøgne Ø Det Kompromissløse Bryggeri
Orgnummer 984 276 990
Telefon (+47) 37 25 74 00
Telefaks (+47) 37 25 74 01
Mobiltelefon (+47) 975 17 995
E-post post@nogne-o.no
Hjemmeside www.nogne-o.com
Besøksadresse Lunde 8, 4885 Grimstad
Postadresse Lunde 8, 4885 Grimstad

Nøkkelpersoner