Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -28 -61
Driftsresultat -27 -60
Resultat før skatt -24 -54
Årsresultat -24 -54
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 279 303
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 279 303
Sum egenkapital og gjeld 279 303
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Biobank Norsk Storfe
Orgnummer 984 279 426
Telefaks (+47) 64 94 37 20
E-post slr@geno.no
Hjemmeside www.bovibank.no
Besøksadresse Langbakken 20, 1430 Ås
Postadresse co Tine BA Ås Postboks 58, 1431 Ås

Nøkkelpersoner