Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 502 321 494 005
Sum driftskostnader -459 249 -454 714
Driftsresultat 43 073 39 290
Resultat før skatt 39 507 39 186
Årsresultat 30 813 30 293
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 40 459 42 518
Omløpsmidler 129 355 98 451
Sum gjeld 157 954 144 377
Sum egenkapital 19 829 180
Sum egenkapital og gjeld 177 783 144 557
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Peppes Pizza
Orgnummer 984 388 659
Telefon (+47) 22 22 55 55
Telefaks (+47) 67 54 50 09
E-post sentralbord@uc.no
Hjemmeside www.peppes.no
Besøksadresse Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker
Postadresse Postboks 260, 1326 Lysaker

Nøkkelpersoner