Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 69 043 84 863
Sum driftskostnader -66 060 -81 629
Driftsresultat 2 983 3 235
Resultat før skatt 2 708 1 748
Årsresultat 1 695 694
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 764 1 875
Omløpsmidler 16 350 15 678
Sum gjeld 16 487 18 634
Sum egenkapital 7 851 6 155
Sum egenkapital og gjeld 24 338 24 789
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ruud Entreprenør 1 AS
Orgnummer 984 548 788
Telefon (+47) 901 96 924
Mobiltelefon (+47) 901 96 924
E-post post@entreprenor-1.no
Hjemmeside www.blackbricks.no/
Besøksadresse Brobekkveien 80c bygg 5, 0582 Oslo
Postadresse Brobekkveien 80c bygg 5, 0582 Oslo

Nøkkelpersoner