Nøkkeltall 2012 2011
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 -5
Driftsresultat 0 -5
Resultat før skatt 0 -5
Årsresultat 0 -5
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2012 2011
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 10
Sum gjeld 0 6
Sum egenkapital 4 10
Sum egenkapital og gjeld 4 10
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Henning Reidar O
Orgnummer 984 612 583
Telefon (+47) 22 05 63 00
Besøksadresse Schweigardsgate 14, 0185 Oslo
Postadresse Drammensveien 886, 1385 Asker

Nøkkelpersoner