Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 5 131 5 392
Sum driftskostnader -5 093 -5 358
Driftsresultat 38 34
Resultat før skatt 40 34
Årsresultat 31 37
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 995 944
Sum gjeld 719 666
Sum egenkapital 287 289
Sum egenkapital og gjeld 1 006 955
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn E-Service Bergen AS
Orgnummer 984 620 160
Telefon (+47) 55 94 85 50
E-post post@eservicebergen.no
Besøksadresse Johan Berentsensvei 63, 5160 Laksevåg
Postadresse Johan Berentsensvei 63, 5160 Laksevåg

Nøkkelpersoner