Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 5 283 5 257
Sum driftskostnader -4 840 -5 222
Driftsresultat 444 35
Resultat før skatt 441 29
Årsresultat 452 29
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 747 285
Sum gjeld 581 559
Sum egenkapital 177 -274
Sum egenkapital og gjeld 759 285
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn E-Service Bergen AS
Orgnummer 984 620 160
Telefon (+47) 55 94 85 50
E-post post@eservicebergen.no
Besøksadresse Johan Berentsensvei 63, 5160 Laksevåg
Postadresse Johan Berentsensvei 63, 5160 Laksevåg

Nøkkelpersoner