Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 12 826 000 12 498 000
Sum driftskostnader -11 946 000 -12 117 000
Driftsresultat 880 000 381 000
Resultat før skatt 512 000 263 000
Årsresultat 469 000 158 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 985 000 942 000
Omløpsmidler 4 426 000 4 161 000
Sum gjeld 8 335 000 8 396 000
Sum egenkapital 5 437 000 5 286 000
Sum egenkapital og gjeld 13 772 000 13 682 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Posten Norge AS
Orgnummer 984 661 185
Telefon (+47) 04004
Telefaks (+47) 23 14 90 01
E-post kundeservice@posten.no
Hjemmeside www.posten.no
Besøksadresse Posthuset Biskop Gunnerusgate 14, 0185 Oslo
Postadresse Postboks 1500 Sentrum, 0001 Oslo

Nøkkelpersoner