Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 13 246 000 13 394 000
Sum driftskostnader -13 238 000 -13 381 000
Driftsresultat 8 000 13 000
Resultat før skatt 362 000 -140 000
Årsresultat 181 000 -247 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 931 000 941 000
Omløpsmidler 5 604 000 6 241 000
Sum gjeld 8 915 000 9 671 000
Sum egenkapital 5 165 000 4 999 000
Sum egenkapital og gjeld 14 080 000 14 670 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Posten Norge AS
Orgnummer 984 661 185
Telefon (+47) 04004
Telefaks (+47) 23 14 90 01
E-post kundeservice@posten.no
Hjemmeside www.posten.no
Besøksadresse Posthuset Biskop Gunnerusgate 14, 0185 Oslo
Postadresse Postboks 1500 Sentrum, 0001 Oslo

Nøkkelpersoner