Nøkkeltall 2017 2016
Sum driftsinntekter 13 162 000 13 246 000
Sum driftskostnader -13 030 000 -13 238 000
Driftsresultat 132 000 8 000
Resultat før skatt 258 000 362 000
Årsresultat 134 000 181 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2017 2016
Varige driftsmidler 976 000 931 000
Omløpsmidler 7 898 000 5 604 000
Sum gjeld 10 252 000 8 915 000
Sum egenkapital 5 455 000 5 165 000
Sum egenkapital og gjeld 15 707 000 14 080 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Posten Norge AS
Orgnummer 984 661 185
Telefon (+47) 23 14 90 00
Hjemmeside www.posten.no
Besøksadresse Posthuset Biskop Gunnerusgate 14, 0185 Oslo
Postadresse Postboks 1500 Sentrum, 0001 Oslo

Nøkkelpersoner