Nøkkeltall 2017 2016
Sum driftsinntekter 28 242 28 259
Sum driftskostnader -27 363 -26 600
Driftsresultat 879 1 660
Resultat før skatt 888 1 674
Årsresultat 670 1 261
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2017 2016
Varige driftsmidler 1 200 1 200
Omløpsmidler 8 663 5 976
Sum gjeld 8 996 6 932
Sum egenkapital 877 807
Sum egenkapital og gjeld 9 873 7 739
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Apotek 1 Hammerfest
Orgnummer 984 700 636
Telefon (+47) 78 40 74 60
Telefaks (+47) 78 40 74 61
E-post hammerfest@apotek.no
Besøksadresse Strandgata 8/14, 9600 Hammerfest
Postadresse Postboks 374, 9615 Hammerfest

Nøkkelpersoner