Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 12 180 14 764
Sum driftskostnader -13 199 -15 463
Driftsresultat -1 019 -699
Resultat før skatt -1 149 -739
Årsresultat -1 432 -540
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 510 586
Omløpsmidler 3 542 4 672
Sum gjeld 4 609 4 666
Sum egenkapital -557 875
Sum egenkapital og gjeld 4 052 5 540
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Flexi Innredninger AS
Orgnummer 984 747 225
Telefon (+47) 69 30 48 40
Telefaks (+47) 69 38 40 16
Mobiltelefon (+47) 922 26 717
E-post thomas@flexi-innredninger.no
Hjemmeside www.flexi-innredninger.no
Besøksadresse Titangata 10 A, 1630 Gamle Fredrikstad
Postadresse Titangata 10 A, 1630 Gamle Fredrikstad

Nøkkelpersoner