Nøkkeltall 2019 2017
Sum driftsinntekter 53 438 000 40 728 000
Sum driftskostnader -20 040 000 -18 862 000
Driftsresultat 33 398 000 21 866 000
Resultat før skatt 30 883 000 21 978 000
Årsresultat 26 761 000 18 910 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2017
Varige driftsmidler 14 700 000 7 842 000
Omløpsmidler 1 807 596 000 1 003 729 000
Sum gjeld 1 914 445 000 1 884 066 000
Sum egenkapital 187 993 000 169 721 000
Sum egenkapital og gjeld 0 2 053 787 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Dnb Aker Brygge
Orgnummer 984 851 006
Telefon (+47) 03000
Telefaks (+47) 22 17 84 20
E-post 04800@dnb.no
Hjemmeside www.dnb.no
Besøksadresse Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Postadresse Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

Nøkkelpersoner