Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 759 3 596
Sum driftskostnader -1 190 -1 926
Driftsresultat 568 1 670
Resultat før skatt 932 1 979
Årsresultat 738 1 449
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 366 4 716
Sum gjeld 289 754
Sum egenkapital 3 077 4 017
Sum egenkapital og gjeld 3 366 4 771
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn X Lence Group AS
Orgnummer 984 902 506
Telefon (+47) 936 63 000
Besøksadresse Lilleakerveien 2 E, 0283 Oslo
Postadresse Lilleakerveien 2 E, 0283 Oslo

Nøkkelpersoner