Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Årsresultat 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 24 24
Sum gjeld 490 490
Sum egenkapital -466 -466
Sum egenkapital og gjeld 24 24
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K Boats Project AS
Orgnummer 985 095 965
Telefon (+47) 22 83 44 04
E-post haakon@kboats.no
Besøksadresse Brynjulf Bulls plass 2, 0250 Oslo
Postadresse Postboks 1354 Vika, 0113 Oslo

Nøkkelpersoner