Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -8 0
Driftsresultat -8 0
Resultat før skatt -8 0
Årsresultat -8 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 20 24
Sum gjeld 494 490
Sum egenkapital -474 -466
Sum egenkapital og gjeld 20 24
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K Boats Project AS
Orgnummer 985 095 965
Telefon (+47) 22 83 44 04
E-post haakon@kboats.no
Besøksadresse Brynjulf Bulls plass 2, 0250 Oslo
Postadresse Postboks 1354 Vika, 0113 Oslo

Nøkkelpersoner