Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Årsresultat 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 20 20
Sum gjeld 494 494
Sum egenkapital -474 -474
Sum egenkapital og gjeld 20 20
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K Boats Project AS
Orgnummer 985 095 965
Telefon (+47) 22 83 44 04
E-post haakon@kboats.no
Besøksadresse Brynjulf Bulls plass 2, 0250 Oslo
Postadresse Postboks 1354 Vika, 0113 Oslo

Nøkkelpersoner