Borettslaget Etterstadkroken 7 E og F

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 359 2 360
Sum driftskostnader -1 577 -1 533
Driftsresultat 782 828
Resultat før skatt 446 417
Årsresultat 446 417
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 108 876 108 851
Omløpsmidler 3 228 3 171
Sum gjeld 107 918 108 281
Sum egenkapital 4 186 3 740
Sum egenkapital og gjeld 112 105 112 022
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Etterstadkroken 7 E Og F Borettslag
Orgnummer 985 149 321
Telefon (+47) 924 99 417
Telefaks (+47) 22 86 59 76
Besøksadresse Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 6668 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner