Borettslaget Etterstadkroken 7 E og F

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 360 2 359
Sum driftskostnader -1 243 -1 161
Driftsresultat 1 117 1 198
Resultat før skatt 601 646
Årsresultat 601 646
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 108 853 108 878
Omløpsmidler 3 013 2 513
Sum gjeld 108 543 108 668
Sum egenkapital 3 324 2 723
Sum egenkapital og gjeld 111 866 111 391
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Etterstadkroken 7 E Og F Borettslag
Orgnummer 985 149 321
Telefon (+47) 924 99 417
Telefaks (+47) 22 86 59 76
Besøksadresse Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 6668 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner