Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 2 154 3 643
Sum driftskostnader -2 694 -3 566
Driftsresultat -539 77
Resultat før skatt -545 53
Årsresultat -942 23
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 561 1 254
Sum gjeld 3 718 2 865
Sum egenkapital -2 146 -1 205
Sum egenkapital og gjeld 1 571 1 660
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Varmepumpe Vest AS
Orgnummer 985 174 547
Telefon (+47) 53 75 66 64
Telefaks (+47) 53 75 42 01
E-post sk@varmepumpevest.no
Hjemmeside www.varmepumpevest.no
Besøksadresse Sentrum, 5580 Ølen
Postadresse Postboks 192, 5588 Ølen

Nøkkelpersoner