Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -36 -2
Driftsresultat -36 -2
Resultat før skatt 5 544 5 993
Årsresultat 4 470 4 914
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 50 423 62 958
Sum gjeld 1 074 1 079
Sum egenkapital 171 349 166 879
Sum egenkapital og gjeld 172 423 167 958
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Miljøkalk Invest AS
Orgnummer 985 311 080
Telefon (+47) 67 15 20 00
Telefaks (+47) 67 15 20 01
E-post firmapost@franzefoss.no
Hjemmeside www.kalk.no
Besøksadresse Olav Ingstads vei 5, 1309 Rud
Postadresse Postboks 53, 1309 Rud

Nøkkelpersoner