Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 149 577 154 406
Sum driftskostnader -149 668 -153 896
Driftsresultat -91 509
Resultat før skatt -50 14
Årsresultat -39 -14
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 52 125
Omløpsmidler 69 364 85 697
Sum gjeld 43 165 59 257
Sum egenkapital 27 076 27 115
Sum egenkapital og gjeld 70 240 86 372
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Petersen Norge AS
Orgnummer 985 435 049
Telefon (+47) 32 20 10 60
Telefaks (+47) 32 20 10 61
E-post rs@hcpetersen.no
Hjemmeside www.hcpetersen.dk
Besøksadresse Hyggenveien 35, 3440 Røyken
Postadresse Hyggenveien 35, 3440 Røyken

Nøkkelpersoner