Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 408 442
Sum driftskostnader -289 5 440
Driftsresultat 119 5 881
Resultat før skatt 138 5 859
Årsresultat 99 5 859
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 5 389 5 514
Omløpsmidler 1 49
Sum gjeld 827 1 098
Sum egenkapital 21 252 21 153
Sum egenkapital og gjeld 22 078 22 251
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Antonsen V Holding AS
Orgnummer 985 461 279
Telefon (+47) 22 79 42 90
Telefaks (+47) 22 79 42 60
Besøksadresse Bryggetorget 11, 0250 Oslo
Postadresse c/o K.S. Finans AS Postboks 173, 8001 Bodø

Nøkkelpersoner