Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 185 168
Sum driftskostnader -4 020 693
Driftsresultat -3 835 860
Resultat før skatt -3 894 931
Årsresultat -3 917 931
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 4 653 3 614
Omløpsmidler 90 125
Sum gjeld 1 137 245
Sum egenkapital 15 294 20 181
Sum egenkapital og gjeld 16 432 20 427
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Antonsen V Holding AS
Orgnummer 985 461 279
Telefon (+47) 22 79 42 90
Telefaks (+47) 22 79 42 60
Besøksadresse Bryggetorget 11, 0250 Oslo
Postadresse c/o K.S. Finans AS Postboks 173, 8001 Bodø

Nøkkelpersoner