Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 13 773 14 856
Sum driftskostnader -14 181 -13 356
Driftsresultat -407 1 500
Resultat før skatt 1 387 1 516
Årsresultat 1 387 1 103
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 115 703
Omløpsmidler 5 995 7 379
Sum gjeld 1 809 4 144
Sum egenkapital 6 263 4 976
Sum egenkapital og gjeld 8 072 9 121
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H H D Bygg Og Betong AS
Orgnummer 985 574 510
Telefon (+47) 915 98 106
Besøksadresse Draugsvollvegen 8, 5713 Vossestrand
Postadresse Draugsvollvegen 8, 5713 Vossestrand

Nøkkelpersoner