Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 10 714 7 150
Sum driftskostnader -10 430 -7 886
Driftsresultat 285 -736
Resultat før skatt 294 -728
Årsresultat 294 -728
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 577 798
Omløpsmidler 5 527 5 927
Sum gjeld 1 562 2 389
Sum egenkapital 5 433 5 228
Sum egenkapital og gjeld 6 995 7 617
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H H D Bygg Og Betong AS
Orgnummer 985 574 510
Telefon (+47) 915 98 106
Besøksadresse Draugsvollvegen 8, 5713 Vossestrand
Postadresse Draugsvollvegen 8, 5713 Vossestrand

Nøkkelpersoner