Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 12 234 13 763
Sum driftskostnader -12 018 -12 623
Driftsresultat 217 1 141
Resultat før skatt 221 1 117
Årsresultat 156 814
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 686 601
Omløpsmidler 3 807 5 681
Sum gjeld 1 887 2 587
Sum egenkapital 4 073 3 917
Sum egenkapital og gjeld 5 960 6 504
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H H D Bygg Og Betong AS
Orgnummer 985 574 510
Telefon (+47) 915 98 106
Besøksadresse Draugsvollvegen 8, 5713 Vossestrand
Postadresse Draugsvollvegen 8, 5713 Vossestrand

Nøkkelpersoner