Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 7 279 8 370
Sum driftskostnader -8 273 -8 660
Driftsresultat -994 -290
Resultat før skatt -1 090 -369
Årsresultat -1 277 -274
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 42 73
Omløpsmidler 2 069 2 819
Sum gjeld 2 194 1 884
Sum egenkapital -83 1 194
Sum egenkapital og gjeld 2 111 3 079
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jernia Oasen
Orgnummer 985 589 860
Telefon (+47) 55 16 69 63
Telefaks (+47) 55 16 69 64
Besøksadresse Folke Bernadottes vei 52, 5147 Fyllingsdalen
Postadresse Folke Bernadottes vei 52, 5147 Fyllingsdalen

Nøkkelpersoner