Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 7 580 000 5 831 000
Sum driftskostnader -6 345 000 -4 231 000
Driftsresultat 1 235 000 1 600 000
Resultat før skatt 809 000 1 015 000
Årsresultat 183 000 244 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 16 613 000 20 905 000
Omløpsmidler 2 840 000 2 963 000
Sum gjeld 18 490 000 23 363 000
Sum egenkapital 3 120 000 2 944 000
Sum egenkapital og gjeld 21 610 000 26 307 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn E On E&p Norge AS
Orgnummer 985 740 909
Telefon (+47) 51 84 30 00
Telefaks (+47) 51 84 30 01
E-post Post-EPN@eon.com
Hjemmeside www.eon.com/en/business-areas/exploration-and-production/norway.htm
Besøksadresse Løkkeveien 103, 4007 Stavanger
Postadresse Postboks 640 Sentrum, 4003 Stavanger

Nøkkelpersoner