Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 6 948 000 7 580 000
Sum driftskostnader -11 770 000 -6 345 000
Driftsresultat -4 822 000 1 235 000
Resultat før skatt -5 080 000 809 000
Årsresultat -3 067 000 183 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 7 453 000 16 613 000
Omløpsmidler 2 265 000 2 840 000
Sum gjeld 9 999 000 18 490 000
Sum egenkapital 877 000 3 120 000
Sum egenkapital og gjeld 10 876 000 21 610 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn E On E&p Norge AS
Orgnummer 985 740 909
Telefon (+47) 51 84 30 00
Telefaks (+47) 51 84 30 01
E-post Post-EPN@eon.com
Hjemmeside www.eon.com/en/business-areas/exploration-and-production/norway.htm
Besøksadresse Løkkeveien 103, 4007 Stavanger
Postadresse Postboks 640 Sentrum, 4003 Stavanger

Nøkkelpersoner