Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 416 320 414 673
Sum driftskostnader -410 515 -413 243
Driftsresultat 5 805 1 430
Resultat før skatt -543 1 573
Årsresultat -535 1 063
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 182 688 23 065
Omløpsmidler 71 321 59 596
Sum gjeld 242 121 64 520
Sum egenkapital 62 182 63 530
Sum egenkapital og gjeld 304 303 128 050
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hurtigruta Carglass
Orgnummer 985 758 220
Telefon (+47) 09500
Telefaks (+47) 22 08 06 67
Mobiltelefon (+47) 09500
E-post post@hurtigruta.no
Hjemmeside www.hurtigruta.no
Besøksadresse Ensjøveien 17, 0655 Oslo
Postadresse Postboks 6452 Etterstad, 0605 Oslo

Nøkkelpersoner