Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 298 2 167
Sum driftskostnader -2 298 -2 113
Driftsresultat 0 55
Resultat før skatt -5 53
Årsresultat -5 39
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 620 693
Sum gjeld 269 330
Sum egenkapital 358 363
Sum egenkapital og gjeld 627 693
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kontorsenteret Østfold AS
Orgnummer 985 891 389
Telefon (+47) 69 17 60 75
Telefaks (+47) 69 18 84 85
E-post post@kontorsenteret.info
Hjemmeside www.kontorsenteret.info
Besøksadresse Svinesundsveien 347, 1788 Halden
Postadresse Svinesundsveien 347, 1788 Halden

Nøkkelpersoner