Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 11 403 20 581
Sum driftskostnader -11 533 -21 607
Driftsresultat -129 -1 025
Resultat før skatt -197 -1 160
Årsresultat -197 -1 160
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 59 189
Omløpsmidler 1 130 1 496
Sum gjeld 2 280 2 577
Sum egenkapital -986 -788
Sum egenkapital og gjeld 1 294 1 789
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Floriss Kilden
Orgnummer 985 904 944
Telefon (+47) 51 88 21 90
Telefaks (+47) 51 82 10 51
Mobiltelefon (+47) 928 32 889
E-post gab@netcom.no
Hjemmeside www.floriss.no
Besøksadresse Gartnerveien 16 Kilden Hillevåg Torg, 4016 Stavanger
Postadresse Gartnerveien 16 Kilden Hillevåg Torg, 4016 Stavanger