Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 12 507 12 948
Sum driftskostnader -12 147 -12 652
Driftsresultat 360 296
Resultat før skatt 412 521
Årsresultat 293 373
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 661 428
Omløpsmidler 4 327 2 799
Sum gjeld 3 720 2 220
Sum egenkapital 1 343 1 423
Sum egenkapital og gjeld 5 063 3 643
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Apotek 1 Haugenstua
Orgnummer 985 907 218
Telefon (+47) 23 34 49 50
Telefaks (+47) 72 43 80 70
E-post apotek1.haugenstua@apotek.no
Hjemmeside www.apotek1.no
Besøksadresse Garver Ytterborgsvei 98, 0977 Oslo
Postadresse Postboks 243 Lørenskog, 1471 Lørenskog

Nøkkelpersoner