Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 810 3 889
Sum driftskostnader -1 731 -4 552
Driftsresultat 79 -663
Resultat før skatt 126 233
Årsresultat 94 170
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 783 3 044
Sum gjeld 1 098 2 373
Sum egenkapital 685 675
Sum egenkapital og gjeld 1 783 3 047
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sam's Men's Wear Tveita
Orgnummer 986 031 715
Telefon (+47) 924 83 397
Telefaks (+47) 22 26 17 11
Mobiltelefon (+47) 924 83 397
Besøksadresse Tvetenveien 150, 0671 Oslo
Postadresse Postboks 59 Tveita, 0617 Oslo

Nøkkelpersoner