Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 4 411 4 338
Sum driftskostnader -4 599 -4 486
Driftsresultat -188 -148
Resultat før skatt 212 -226
Årsresultat 154 -167
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 805 1 918
Sum gjeld 2 368 2 092
Sum egenkapital 505 -49
Sum egenkapital og gjeld 2 872 2 042
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sam's Men's Wear Tveita
Orgnummer 986 031 715
Telefon (+47) 924 83 397
Telefaks (+47) 22 26 17 11
Mobiltelefon (+47) 924 83 397
Besøksadresse Tvetenveien 150, 0671 Oslo
Postadresse Postboks 59 Tveita, 0617 Oslo

Nøkkelpersoner