Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 36 077 26 685
Sum driftskostnader -31 794 -24 677
Driftsresultat 4 282 2 009
Resultat før skatt 4 233 1 928
Årsresultat 3 058 1 355
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 116 585
Omløpsmidler 10 382 7 802
Sum gjeld 9 261 7 351
Sum egenkapital 1 415 1 179
Sum egenkapital og gjeld 10 676 8 529
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Lysmester`n AS
Orgnummer 986 047 042
Telefon (+47) 23 37 80 90
Telefaks (+47) 23 37 80 95
E-post irl@lysmestern.no
Hjemmeside www.lysmestern.no
Besøksadresse Haslevangen 45 C, 0579 Oslo
Postadresse Haslevangen 45 C, 0579 Oslo

Nøkkelpersoner