Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 35 465 41 176
Sum driftskostnader -32 093 -35 900
Driftsresultat 3 371 5 277
Resultat før skatt 3 357 5 249
Årsresultat 2 492 3 794
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 149 216
Omløpsmidler 9 036 12 588
Sum gjeld 8 129 11 386
Sum egenkapital 1 098 1 566
Sum egenkapital og gjeld 9 227 12 952
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Lysmester`n AS
Orgnummer 986 047 042
Telefon (+47) 23 37 80 90
Telefaks (+47) 23 37 80 95
E-post irl@lysmestern.no
Hjemmeside www.lysmestern.no
Besøksadresse Haslevangen 45 C, 0579 Oslo
Postadresse Haslevangen 45 C, 0579 Oslo

Nøkkelpersoner