Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 17 532 19 390
Sum driftskostnader -12 840 -11 484
Driftsresultat 4 692 7 906
Resultat før skatt 4 721 7 960
Årsresultat 3 437 5 718
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 14 123 17 667
Sum gjeld 4 386 11 525
Sum egenkapital 9 845 6 408
Sum egenkapital og gjeld 14 231 17 933
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Stenersens J M Forlag AS
Orgnummer 986 166 777
Telefon (+47) 22 01 48 70
Telefaks (+47) 23 11 82 82
E-post post@jms.no
Hjemmeside www.jms.no
Besøksadresse Stortingsgata 12, 0161 Oslo
Postadresse Stortingsgata 12, 0161 Oslo

Nøkkelpersoner