Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 23 380 19 920
Sum driftskostnader -13 847 -12 071
Driftsresultat 9 533 7 849
Resultat før skatt 9 355 7 416
Årsresultat 7 008 5 404
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 138 71
Omløpsmidler 18 772 16 059
Sum gjeld 9 641 13 881
Sum egenkapital 9 358 2 349
Sum egenkapital og gjeld 18 999 16 230
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Stenersens J M Forlag AS
Orgnummer 986 166 777
Telefon (+47) 22 01 48 70
Telefaks (+47) 23 11 82 82
E-post post@jms.no
Hjemmeside www.jms.no
Besøksadresse Stortingsgata 12, 0161 Oslo
Postadresse Stortingsgata 12, 0161 Oslo

Nøkkelpersoner