Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 15
Sum driftskostnader -15 -34
Driftsresultat -15 -19
Resultat før skatt 12 28
Årsresultat 12 28
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 365 93
Sum gjeld 121 8
Sum egenkapital 245 233
Sum egenkapital og gjeld 365 241
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jæger T E AS
Orgnummer 986 438 394
Telefon (+47) 920 91 600
Mobiltelefon (+47) 920 91 600
E-post jaeger@mail.com
Besøksadresse Møllesvingen 9 E, 0854 Oslo
Postadresse Møllesvingen 9 E, 0854 Oslo

Nøkkelpersoner