Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 2 055 2 134
Sum driftskostnader -1 836 -1 515
Driftsresultat 219 618
Resultat før skatt 222 646
Årsresultat 169 498
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 281 407
Omløpsmidler 4 083 4 143
Sum gjeld 191 545
Sum egenkapital 4 173 4 005
Sum egenkapital og gjeld 4 364 4 550
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bedriftspartner Vardø AS
Orgnummer 986 523 936
Telefon (+47) 78 98 70 03
Telefaks (+47) 78 98 82 42
E-post orjan@bpartner.no
Hjemmeside www.bpartner.no/
Besøksadresse Søndre Langgaten 8, 9950 Vardø
Postadresse Postboks 254, 9951 Vardø

Nøkkelpersoner