Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 21 12
Sum driftskostnader -8 -109
Driftsresultat 13 -97
Resultat før skatt 13 -97
Årsresultat 13 -97
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 19 36
Sum gjeld 0 30
Sum egenkapital 19 6
Sum egenkapital og gjeld 19 36
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Q Funds Forvaltning AS
Orgnummer 986 568 018
Telefon (+47) 950 22 175
Telefaks (+47) 73 54 59 01
Besøksadresse Novarmen 17, 4044 Hafrsfjord
Postadresse Postboks 1274 Sluppen, 7462 Trondheim

Nøkkelpersoner