Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 9 11
Sum driftskostnader -4 -2
Driftsresultat 5 9
Resultat før skatt 5 9
Årsresultat 5 9
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 33 28
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 33 28
Sum egenkapital og gjeld 33 28
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Q Funds Forvaltning AS
Orgnummer 986 568 018
Telefon (+47) 950 22 175
Telefaks (+47) 73 54 59 01
Besøksadresse Novarmen 17, 4044 Hafrsfjord
Postadresse Postboks 1274 Sluppen, 7462 Trondheim

Nøkkelpersoner