Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 6 7
Sum driftskostnader -4 -2
Driftsresultat 2 5
Resultat før skatt 2 5
Årsresultat 2 5
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 47 45
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 47 45
Sum egenkapital og gjeld 47 45
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Q Funds Forvaltning AS
Orgnummer 986 568 018
Telefon (+47) 950 22 175
Telefaks (+47) 73 54 59 01
Besøksadresse Novarmen 17, 4044 Hafrsfjord
Postadresse Postboks 1274 Sluppen, 7462 Trondheim

Nøkkelpersoner