Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 17 -3
Driftsresultat 17 -3
Resultat før skatt 17 -3
Årsresultat 17 -3
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 2
Sum gjeld 1 568 1 584
Sum egenkapital -1 566 -1 582
Sum egenkapital og gjeld 2 2
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn C. Andersensgt. 9 AS
Orgnummer 986 717 641
Mobiltelefon (+47) 982 29 70 51
Besøksadresse c/o Øystein LArsen Grøumveien 227, 3176
Postadresse c/o Øystein LArsen Grøumveien 227, 3176

Nøkkelpersoner