Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 4 426 679 4 185 801
Sum driftskostnader -3 942 276 -3 648 372
Driftsresultat 484 403 537 429
Resultat før skatt 468 702 531 107
Årsresultat 373 441 412 934
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 713 979 63 265
Omløpsmidler 1 921 242 1 996 730
Sum gjeld 2 332 804 1 763 786
Sum egenkapital 1 807 861 1 793 076
Sum egenkapital og gjeld 4 140 665 3 556 862
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Europris AS
Orgnummer 986 762 469
Telefon (+47) 69 39 66 00
Telefaks (+47) 69 31 99 00
E-post post@europris.no
Hjemmeside www.europris.no
Besøksadresse Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad
Postadresse Postboks 1421, 1602 Fredrikstad

Nøkkelpersoner