Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -331 -102
Driftsresultat -331 -102
Resultat før skatt -230 124
Årsresultat -230 124
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 434 556
Sum gjeld 4 637 4 452
Sum egenkapital 13 210 13 540
Sum egenkapital og gjeld 17 847 17 993
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T & T Holding AS
Orgnummer 986 997 164
Telefon (+47) 916 60 770
Mobiltelefon (+47) 916 60 770
Besøksadresse Skavstien 53, 9102 Kvaløysletta
Postadresse Skavstien 53, 9102 Kvaløysletta

Nøkkelpersoner