Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -735 -743
Driftsresultat -735 -743
Resultat før skatt 3 146 -528
Årsresultat 3 146 -528
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 895 -12
Sum gjeld 2 742 4 751
Sum egenkapital 13 228 12 682
Sum egenkapital og gjeld 15 970 17 433
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T & T Holding AS
Orgnummer 986 997 164
Telefon (+47) 916 60 770
Mobiltelefon (+47) 916 60 770
Besøksadresse Skavstien 53, 9102 Kvaløysletta
Postadresse Skavstien 53, 9102 Kvaløysletta

Nøkkelpersoner