Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -33 -42
Driftsresultat -33 -42
Resultat før skatt -35 4 677
Årsresultat -35 4 677
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 604 53
Sum gjeld 5 273 201
Sum egenkapital 14 201 15 887
Sum egenkapital og gjeld 19 474 16 087
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T & T Holding AS
Orgnummer 986 997 164
Telefon (+47) 916 60 770
Mobiltelefon (+47) 916 60 770
Besøksadresse Skavstien 53, 9102 Kvaløysletta
Postadresse Skavstien 53, 9102 Kvaløysletta

Nøkkelpersoner