Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 2 694 2 884
Sum driftskostnader -2 696 -3 057
Driftsresultat -1 -173
Resultat før skatt 17 -159
Årsresultat 17 -159
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 9
Omløpsmidler 4 797 4 848
Sum gjeld 461 539
Sum egenkapital 4 335 4 318
Sum egenkapital og gjeld 4 797 4 857
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z+
Orgnummer 987 019 085
Telefon (+47) 51 89 18 50
Besøksadresse Klubbgata 14, 4006 Stavanger
Postadresse Klubbgata 14, 4006 Stavanger

Nøkkelpersoner