Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 3 900 3 517
Sum driftskostnader -3 043 -2 883
Driftsresultat 858 634
Resultat før skatt 918 689
Årsresultat 673 502
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 131 3 602
Sum gjeld 503 647
Sum egenkapital 3 628 2 955
Sum egenkapital og gjeld 4 131 3 602
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z+
Orgnummer 987 019 085
Telefon (+47) 51 89 18 50
Besøksadresse Klubbgata 14, 4006 Stavanger
Postadresse Klubbgata 14, 4006 Stavanger

Nøkkelpersoner