Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 454 3 733
Sum driftskostnader -3 224 -3 060
Driftsresultat 230 674
Resultat før skatt 255 718
Årsresultat 193 531
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 40 0
Omløpsmidler 4 740 4 825
Sum gjeld 428 666
Sum egenkapital 4 352 4 159
Sum egenkapital og gjeld 4 780 4 825
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z+
Orgnummer 987 019 085
Telefon (+47) 51 89 18 50
Besøksadresse Klubbgata 14, 4006 Stavanger
Postadresse Klubbgata 14, 4006 Stavanger

Nøkkelpersoner