Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 6 657 6 441
Sum driftskostnader -5 417 -5 256
Driftsresultat 1 240 1 184
Resultat før skatt 1 211 1 154
Årsresultat 954 843
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 210 106
Omløpsmidler 2 725 2 391
Sum gjeld 2 126 931
Sum egenkapital 810 1 566
Sum egenkapital og gjeld 2 935 2 497
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Interoptik Bakketeig Øyrane
Orgnummer 987 020 229
Telefon (+47) 56 30 18 00
Telefaks (+47) 55 53 08 31
Hjemmeside www.interoptik.no
Besøksadresse Landboden, 5202 Os
Postadresse Postboks 144, 5202 Os

Nøkkelpersoner