Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 123 1 722
Sum driftskostnader -122 -1 724
Driftsresultat 2 -1
Resultat før skatt 2 2
Årsresultat 1 1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 33 115
Sum gjeld 1 14
Sum egenkapital 33 101
Sum egenkapital og gjeld 33 115
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Norproff
Orgnummer 987 029 838
E-post post@norproff.no
Hjemmeside www.norproff.no
Besøksadresse Luramyrveien 59, 4313 Sandnes
Postadresse Postboks 91, 4465 Moi

Nøkkelpersoner