Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 -1
Sum driftskostnader 6 -80
Driftsresultat 0 -81
Resultat før skatt -26 -105
Årsresultat -26 -105
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 1
Sum gjeld 746 720
Sum egenkapital -746 -719
Sum egenkapital og gjeld 1 1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Vinterbro Mote AS
Orgnummer 987 032 367
Telefon (+47) 52 84 51 70
Telefaks (+47) 52 84 51 71
E-post oel@b-young.com
Besøksadresse Døvleveien 41, 3170 Sem
Postadresse c/o DK Company AS La Coursvej 6, 3170 Sem

Nøkkelpersoner