Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 360 300
Sum driftskostnader -311 -302
Driftsresultat 49 -2
Resultat før skatt 89 15
Årsresultat 65 6
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 6 338 6 626
Omløpsmidler 1 215 870
Sum gjeld 7 424 7 456
Sum egenkapital 237 172
Sum egenkapital og gjeld 7 661 7 628
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J J Eiendom AS
Orgnummer 987 050 527
Telefon (+47) 72 83 27 22
Besøksadresse Krokvegen 5 B, 7540 Klæbu
Postadresse Jostein Selli, 7540 Klæbu

Nøkkelpersoner