Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 360 360
Sum driftskostnader -343 -325
Driftsresultat 17 35
Resultat før skatt 44 67
Årsresultat 30 42
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 5 762 6 050
Omløpsmidler 1 913 1 577
Sum gjeld 7 436 7 431
Sum egenkapital 309 279
Sum egenkapital og gjeld 7 744 7 710
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J J Eiendom AS
Orgnummer 987 050 527
Telefon (+47) 72 83 27 22
Besøksadresse Krokvegen 5 B, 7540 Klæbu
Postadresse Jostein Selli, 7540 Klæbu

Nøkkelpersoner