Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 2 249 2 907
Sum driftskostnader -2 310 -3 607
Driftsresultat -60 -699
Resultat før skatt -137 -810
Årsresultat -137 -810
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 406 724
Omløpsmidler 1 013 1 339
Sum gjeld 1 328 1 840
Sum egenkapital 91 227
Sum egenkapital og gjeld 1 419 2 067
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Trimag AS
Orgnummer 987 168 498
Telefon (+47) 51 80 80 55
Mobiltelefon (+47) 995 75 555
E-post jone@trimag.no
Hjemmeside www.trimag.no
Besøksadresse Oalsgata 48, 4319 Sandnes
Postadresse Oalsgata 48, 4319 Sandnes

Nøkkelpersoner