Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 19 959 16 876
Sum driftskostnader -14 381 -13 406
Driftsresultat 5 578 3 470
Resultat før skatt 5 983 3 564
Årsresultat 4 577 2 610
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 252 1 727
Omløpsmidler 6 640 3 869
Sum gjeld 5 557 4 805
Sum egenkapital 2 424 847
Sum egenkapital og gjeld 7 981 5 653
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sandefjord Tannhelse
Orgnummer 987 183 764
Telefon (+47) 33 44 60 30
Telefaks (+47) 33 44 60 39
E-post post@sandefjordtannhelse.no
Hjemmeside www.sandefjordtannhelse.no
Besøksadresse Aagaards plass 1, 3211 Sandefjord
Postadresse Aagaards plass 1, 3211 Sandefjord

Nøkkelpersoner