Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 366 540 394 308
Sum driftskostnader -370 782 -402 071
Driftsresultat -4 242 -7 762
Resultat før skatt -4 762 -8 446
Årsresultat -3 660 -6 258
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 18 538 25 791
Omløpsmidler 104 443 106 250
Sum gjeld 99 042 95 315
Sum egenkapital 37 668 41 328
Sum egenkapital og gjeld 136 710 136 643
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Platekompaniet Hovedkontor
Orgnummer 987 255 005
Telefon (+47) 23 29 28 00
Telefaks (+47) 22 52 09 01
E-post kundeservice@platekompaniet.no
Hjemmeside www.platekompaniet.no
Besøksadresse Akersbakken 10, 0172 Oslo
Postadresse Akersbakken 10, 0172 Oslo

Nøkkelpersoner