Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 96 9
Sum driftskostnader -14 -35
Driftsresultat 82 -26
Resultat før skatt 76 -26
Årsresultat 60 -13
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 864
Omløpsmidler 475 65
Sum gjeld 88 602
Sum egenkapital 387 327
Sum egenkapital og gjeld 475 929
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M A T S Holding AS
Orgnummer 987 476 648
Besøksadresse Hedmarksgata 13, 0658 Oslo
Postadresse Hedmarksgata 13, 0658 Oslo

Nøkkelpersoner