Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 23 724 17 541
Sum driftskostnader -22 101 -17 354
Driftsresultat 1 624 186
Resultat før skatt 1 201 -76
Årsresultat 1 201 -76
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 351 2 465
Omløpsmidler 3 504 3 796
Sum gjeld 5 341 6 948
Sum egenkapital 513 -688
Sum egenkapital og gjeld 5 854 6 261
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Champagneria AS
Orgnummer 987 603 437
Telefon (+47) 21 08 09 09
E-post kontakt@champagneria.com
Hjemmeside www.champagneria.com
Besøksadresse Frognerveien 2, 0257 Oslo
Postadresse Frognerveien 2, 0257 Oslo

Nøkkelpersoner