Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 15 023 13 771
Sum driftskostnader -15 625 -14 357
Driftsresultat -602 -587
Resultat før skatt -661 -625
Årsresultat -662 -582
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 410 287
Omløpsmidler 3 040 1 602
Sum gjeld 4 062 1 840
Sum egenkapital -612 50
Sum egenkapital og gjeld 3 450 1 889
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Champagneria AS
Orgnummer 987 603 437
Telefon (+47) 21 08 09 09
E-post kontakt@champagneria.com
Hjemmeside www.champagneria.com
Besøksadresse Frognerveien 2, 0257 Oslo
Postadresse Frognerveien 2, 0257 Oslo

Nøkkelpersoner