Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 25 7 298
Sum driftskostnader -102 -6 751
Driftsresultat -77 547
Resultat før skatt -97 354
Årsresultat -97 354
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 1 111
Omløpsmidler 779 2 487
Sum gjeld 566 3 288
Sum egenkapital 213 310
Sum egenkapital og gjeld 779 3 598
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn X Treme AS
Orgnummer 987 642 645
Telefon (+47) 458 67 508
Telefaks (+47) 62 42 77 34
Mobiltelefon (+47) 952 00 989
E-post cato@x-treme.as
Hjemmeside www.x-treme.as
Besøksadresse c/o Fundament Gruppen AS Cato Åslie Storgata 20, 2406 Elverum
Postadresse Postboks 142, 2402 Elverum

Nøkkelpersoner