Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 8 904 9 037
Sum driftskostnader -8 402 -8 160
Driftsresultat 501 877
Resultat før skatt 486 873
Årsresultat 364 637
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 21 9
Omløpsmidler 7 753 3 355
Sum gjeld 7 336 2 375
Sum egenkapital 456 992
Sum egenkapital og gjeld 7 791 3 367
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K
Orgnummer 987 655 208
Telefon (+47) 400 06 303
Telefaks (+47) 400 06 304
Mobiltelefon (+47) 911 78 817
E-post kontakt@bokstavenk.no
Hjemmeside www.bokstavenK.no
Besøksadresse Prinsens gate 5, 0152 Oslo
Postadresse Prinsens gate 5, 0152 Oslo

Nøkkelpersoner