Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 229 549 220 965
Sum driftskostnader -237 190 -244 234
Driftsresultat -7 641 -23 269
Resultat før skatt -7 793 -23 385
Årsresultat -6 872 -18 178
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 002 2 674
Omløpsmidler 59 966 72 627
Sum gjeld 114 781 109 032
Sum egenkapital 72 272 82 407
Sum egenkapital og gjeld 187 053 191 439
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Thon Hotels (HK)
Orgnummer 987 753 579
Telefon (+47) 23 08 00 00
Telefaks (+47) 22 42 57 65
E-post firmapost@olavthon.no
Hjemmeside www.thonhotels.no/hoteller/concepts/city
Besøksadresse Stenersgata 2, 0184 Oslo
Postadresse Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo

Nøkkelpersoner