Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 314 523 276 831
Sum driftskostnader -319 337 -273 188
Driftsresultat -4 814 3 644
Resultat før skatt -7 905 3 349
Årsresultat -6 784 1 445
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 2 014 2 704
Omløpsmidler 87 023 75 980
Sum gjeld 194 911 160 851
Sum egenkapital 47 102 56 998
Sum egenkapital og gjeld 242 013 217 849
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Thon Hotels (HK)
Orgnummer 987 753 579
Telefon (+47) 23 08 00 00
Telefaks (+47) 22 42 57 65
E-post firmapost@olavthon.no
Hjemmeside www.thonhotels.no/hoteller/concepts/city
Besøksadresse Stenersgata 2, 0184 Oslo
Postadresse Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo

Nøkkelpersoner