Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 562 4 354
Sum driftskostnader -3 318 -3 509
Driftsresultat 244 844
Resultat før skatt 234 822
Årsresultat 174 593
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 179 676
Omløpsmidler 656 1 103
Sum gjeld 1 116 1 295
Sum egenkapital 752 578
Sum egenkapital og gjeld 1 868 1 872
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kurt Netskar Entreprenør AS
Orgnummer 987 841 958
Telefon (+47) 413 32 366
Mobiltelefon (+47) 413 32 366
E-post post@netskar.net
Hjemmeside www.netskar.net
Besøksadresse Markaneset 120, 5251 Søreidgrend
Postadresse Markaneset 120, 5251 Søreidgrend

Nøkkelpersoner